Bjuder på kaffe

Det tycks vara en ny trend på gång i konferenssverige – det ges pauser men inget kaffe. I närheten finns restauranger eller automater där konferensdeltagare kan köpa kaffe.

image
Väldigt tom mugg

Jag ser ett par nackdelar och ett par fördelar med detta, från konferensanordnarperspektiv. Nackdelarna är dels att man tar bort ett socialt smörjmedel. Det ger en samtalsöppning, ett naturligt möte när man skickar varandra mjölken och småpratar om kvaliten på kaffet. Är det ekologiskt? Var kommer det ifrån? Fairtrade?

En annan nackdel är att konferensdeltagarna faktiskt skingras, går iväg ifrån de viktiga möten och nätverkandetillfällen som annars utgörs av pauserna.

Fördelarna är givetvis praktiska och ekonomiska.

Men nog ser den ledsen ut, min hållbara men tomma mugg?

Känner ni?

.

Något händer. Känner ni det också?

Något händer med den splittrade skolvärlden. Det slås små trådar av kommunikation, av möten. Det vävs stillsamt nätverk, det förs samtal. Det delas erfarenheter. En och annan klassrumsdörr lämnas välkomnande på glänt.

Något återupprättas. Något fogas samman igen.

Jag undviker medvetet metaforer som ‘växer fram’ eller ‘uppstår’, ty det som pågår sker inte av sig själv. Processerna må vara organiska och informella, men startas och hålls igång av människor som aktivt bidrar. Som kliver fram och tar plats. Som vänder och vrider på saker, som går runt och ser från den andra sidan. Som vågar riskera att kliva utanför koncesus. Och människor som nickar välkomnande åt den som försiktigt kikar in, som vinkar fram och visar att här finns plats för en till.

Det finns en prestigelöshet som jag upplever som ny. Rektorer, forskare, lärare, studenter och fackligt aktiva samtalar med varandra utan att någon ‘för ordet’ eller ‘sätter agendan’. Den som bara vill lyssna är lika välkommen som den som vill tala, och lika välkommen att ta sin plats som talare när tiden känns mogen för det.

 

Höstkalendarium

Som jag sa häromdagen, nu börjar vi planera hösten. Den 4-5 oktober kommer jag att åka till Stockholm för symposium på temat Lärarrollen i svenska som andraspråk:

 Årets symposium har temat ”Lärarrollen i svenska som andraspråk”, där lärarens betydelse för språkutvecklingen kommer att stå i fokus, liksom språkets roll i kunskapsutvecklingen inom ämnesundervisningen. Hur den nya läroplanen och de nya kursplanerna kan implementeras kommer också att behandlas med tanke på hur språk- och kunskapsutveckling kan integreras i skolans undervisning.

Visst låter det intressant och spännande? Jag ser fram mot seminarier och föreläsningar, såklart, och jag vore inte jag om jag inte särskilt såg fram mot att få träffa massor av människor. Alldeles särskilt ser jag fram mot att få glädjen att träffa Anna Kaya!

Whoopdidoo!

Dagens lärdom

Det kan vara ett misstag att ta för givet att ett trådlöst nätverk är lika stabilt i alla delar av ett klassrum. Det kan betala sig väl att gå runt och testa, ty ibland är det så att på ena sidan om ett bord är det utmärkt mottagning, men på den andra är det vinglig eller ingen mottagning alls.

Konferensen är strax över, och jag kommer att återvända söderut med många nya tankar att tänka, en och annan idé att prova och en injektion inspiration.

#ngl2012

Har packat, laddat batterier, kollat busstider, insett att jag blir tvungen att sitta nära en timme på en stängd station innan tåget går, klippt mig, valt bok för resan och… tja, framme i morgon vid tio, helt enkelt, förutsatt att Trafikverk och SJ sköter sitt.

Och inser i detta nu att jag glömt kolla bussar i Falun. Hur tar man sig enklast från stationen till Högskolan och hotell Lugnet en tisdag förmiddag? Tar de kontanter på bussarna, betalar man med SMS eller har de helt andra vanor?

.

 .

Fortbildning #folkbildning ja ja ja!

I dag har ännu ett spännande fortbildningsprojekt dragit i gång på allvar. Jag vet, jag är fruktansvärt priviligierad den här terminen, idel spännande, givande, inspirerande fortbildningar slår ut i blom omkring mig!

Dagens projekt, som kommer fortgå under våren och vidare in i nästa läsår, handlar om att kommunicera matematik – hur uttrycker man sig, hur skriver man, hur skriver man på tavlan, vad delger man i förväg, hur visar man, vad visar man, använder man bokens exempel eller egenkomponerade, och inte minst: hur uppfattar den som lyssnar, läser, ser, följer det man kommunicerar?

Sänder man det man tror sig sända?

Och hur kan man göra för att förtydliga? Laborationer? Tillämpad matematik? Vardagsförankra? Framtidsförankra? Berätta om hur man kom på att man kunde räkna sig fram till just detta just såhär?

Och så det mest fantastiska (för mig personligen) i det nätverk som börjar vävas finns en hel hög intressanta, spännande människor att lära känna och samverka med.

Iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiih! (<— glädjetjut!)

Fortbildningsvår – folkbildningsvår

Som om det inte vore fantastisk nog med EdCamp Öresund, den 16 April drar dessutom folkbildningsnätets nätpedagogiska ämneskurs i Engelska igång.

En nätpedagogisk ämneskurs är en kombination av nätverkande och kurs där folkbildare under fyra veckor möts, via nätet, och delar med sig av sina erfarenheter, resurser, länkar, tankar och idéer kring att undervisa i engelska via nätet. Första veckan ägnas åt att presentera sig och bekanta sig, med varandra och med varandras idéer. Därefter följer i tur och ordning fokus på lyssnande, läsande, talande, skrivande, språkriktighet och kultur. Alla dessa aspekter går ju in i varandra, och tanken är att när de fyra veckorna har gått kommer alla som varit med att ha inspirerat varandra, skapat inte bara ett kontaktnät utan också lagt grunden för en samling användbara resurser för bland annat den idén man hade med sig från början.

Det kommer bli en fantastisk April i år!