Det verkliga skälet till att vi har hjärnor

Vi har en hjärna av en orsak, av en enda orsak: för att åstadkomma anpassningsbara och komplexa rörelser. Det finns ingen annan orsak för att ha en hjärna.

Tänk på saken. Rörelse är den enda metod du har för att kunna påverka världen omkring dig […]

Tänk på kommunikation: tal, gester, skrift, teckenspråk – alla blir till genom sammandragningar av dina muskler.

Det här med neurovetenskap och kunskapen om hjärnan, hur den fungerar och inte fungerar och varför den fungerar just si och inte så dyker upp då och då i skoldebatten. Här är ytterligare en pusselbit, en sån som kan få oss att fundera över om vi verkligen lagt de andra bitarna på rätt ställe. Det är bra att tänka den tanken ibland:

.