Inte heller ett inlägg i genusdebatten

Bara en liten reflektion jag gjorde när jag duckade för solen för att ta mig upp till busstationen i dag:

Om man tänker sig kvinnligt och manligt som motpoler och framställer det lite grafiskt kan det se ut ungefär så här:

MM___M___MK___MKMK___KM___K___KK

och sen kombinerar det med den normalfördelningskurva som är populär i debatten, och ser ut ungefär såhär:

så blir det så att de som är MM, dvs jätteväldigtultramanliga, och de som är KK, dvs jätteväldigtultrakvinnliga, hamnar i utkanten av kurvan. Dvs de blir undantagen, de ovanliga, de som faller utanför normen, den norm som i det fallet utgörs av de som befinner sig på den steglösa skalan däremellan, där det finns pojkar i klänning, flickor i blåställ, kvinnor som älskar kvinnor, kvinnor som älskar män, män som älskar kvinnor och män som älskar män, och där män som älskar kvinnor och män är lika vanliga som kvinnor som älskar kvinnor och män. Där den som rör sig mellan könen, MKMK, som går från det ena till det andra, socialt, medicinskt, biologiskt, hela tiden eller då och då, inte är ovanligare än den som stannar i ett och samma kön större delen av tiden och känner sig hemma där.

Och sen slog det mig att om man gjorde det, och rent av bloggade om det lite offentligt sådär, så skulle det nog inte uppskattas.

Så jag släppte tanken, och klev på bussen i stället.