Morrica om pådyvlande överlöpare

Jag kommer oförhappandes att tänka på en gammal vits:

En son ber sin far om hjälp med läxan:

-Vad kallas det när någon går från vårt parti till det andra blocket?

-Det kallar man överlöpare.

Sonen antecknar noga, ber pappa kontrollera stavningen och ger sig sen i kast med nästa fråga:

-Vad kallas det när någon går från det andra blocket till vårt parti?

-Det kallar man att de kommit till insikt.

och slås av likheten mellan pappans sätt att beskriva världen och dagens skoldebatt kring metoder och arbetssätt. En inspiratör är en person som presenterar ett arbetssätt eller en metod som ligger tillräckligt nära det arbetssätt som mottagarna redan känner till. Presenteras ett arbetssätt som kräver synvända eller alltför annorlunda rutiner mot vad man är van anser man sig pådyvlade nya arbetssätt.

Jag ger mig själv i läxa att sträva efter att bara bli inspirerad, kritiskt granskande inspirerad men icke desto mindre inspirerad, istället för avståndstagande pådyvlad.

.