Plugghäst

Nivågrupperingar är på tapeten igen, och möter motstånd från många håll. Mycket talas om högpresterande elevers roll som inspiration och draghjälp, om lågpresterande elevers behov av stöd och om risken för stigmata. Högpreseterande elevers behov av stimulans nämns ibland, men det som bekymrar mig att det talas så tyst om är den sociala aspekten.

Det är inte helt ovanligt att intelligenta begåvade elever  sätter sitt ljus under skäppan för att passa in. I ett social klimat där normen inte ger utrymme för akademisk strävan kräver det väldigt mycket från en tonåring att visa sidor som inte accepteras i den kontext där man lever. Det kan vara minst lika stigmatiserande att vara den duktiga som att vara den trögtänkta, och risken för hån och utfrysning bör inte underskattas.