Ingen returbiljett

Socialdemokraternas kongress närmar sig, och nu ställer även partisekreterare Baylan sin plats till förfogande, berättar Aftonbladet. SvD framhåller också, som Aftonbladet, hur det stora problemet för socialdemokratin är att de försöker besvara dagens frågor med gårdagens svar.

Trots dessa förändringar i det svenska samhället, där alltfler bodde i egnahem, eller i bostadsrätter, arbetade i manschettyrken och upptogs av aktiesparande och låneekonomi, fortsatte socialdemokratin att bygga vidare på berättelsen om folkhemmet. När nya frågor ryckte in på den politiska scenen, som miljön och den snabbt ökande invandringen, sökte man möta dem med smärre justeringar i folkhemstanken och vägrade att förstå att denna berättelse långsamt var på väg att dö.

Det är viktigt att veta var man kommer ifrån, och genom att dra nytta av de erfarenheter andra människor redan gjort slipper man ta en del smällar själv. Klart praktiskt. Men det går inte att leva i det förflutna, hur idylliskt och välbekant, tryggt och enkelt det än verkar. Socialdemokraterna, med sin tunga position som det största oppositionspartiet, måste acceptera att dagens frågor besvaras med dagens svar.

Plura skriver en hel del klokt i sin betraktelse kring artikeln. Han berättar om sin egen erfarenhet som klassresenär, om sin tacksamhet mot det socialdemokratiska folkhemmet, men hur han samtidigt ”Förvånas över att insikten saknats att får du biljetten till klassresan finns det ingen returbiljett till den verklighet du kom ifrån” och det ligger mycket i det han skriver. Inte bara på samhällsnivå, det samma gäller på individnivå. Det är en av orsakerna till att även mycket begåvade elever ibland väljer att inte söka vidare, trots att de trivs med att studera. Det är en av orsakerna till att det finns superbegåvade elever i skolan, företrädesvis flickor men en och annan pojke, som mörkar sin begåvning och sitt intresse. De vet att det inte finns någon returbiljett, och de vet att risken finns att man står väldigt ensam en stund när man klivit av på den där stationen någonstans i en annan värld.

Det är synd, väldigt synd. Samhället hade vunnit mycket på att dessa unga människor studerade vidare. Plura igen:

All kunskapshöjning hos befolkningen innebär ett avståndstagande från de färdiga och packeterade lösningar som den styrande klassen har. Det gäller både i frireligiösa som politikska organisationer. När samhällets medborgare får en mer ifrågasättande hållning till etablerade sanningar ökar också individualismen och där med ett minder behov av kollektivet.

Och vet ni vad? Det går att komma tillbaka till skolan när man tröttnat på att mörka. Hvi har ljus så det räcker till många.

.