Att närma sig ett isberg

När man närmar sig ett isberg kan man möta på varelser antingen från den ena polen

eller den andra

Därför är det klokt att närma sig med viss varsamhet och ha en reträttväg öppen.

Ikväll vet jag, och ni, vilken pol isberget kom ifrån ursprungligen. Lite nervöst, men rätt spännande.