Euron och samarbetet

Apropå det här med frihet och ansvar så föreslog EU-kommissionen häromdagen att euroländerna i fortsättningen skickar in sina budgetförslag till Bryssel för förhandsgranskning innan de får läggas fram för debatt och beslut i det egna landet, berättar SvDs ledarblogg.

idén är politisk dynamit. Om förslaget accepteras innebär det att man överför en enorm makt från regeringarna till tjänstemännen i Bryssel, och euroländerna blir mer än någonsin inblandade i varandras affärer.

En finansminister kan bli tillsagd av sina europeiska kollegor att gå hem och ändra sitt budgetförslag om det anses att han eller hon tänker låna för mycket pengar, spara för lite eller inte visar tillräcklig återhållsamhet med de offentliga utgifterna.
Euroländerna skulle sedan kunna rösta ned ett lands budget med en kvalificerad majoritet – något som är tillåtet enligt EU:s regelbok, men som ännu aldrig aktiverats. Om ekonomin är den yttersta symbolen för suveränitet, så är kommissionens önskesystem en tydlig inskränkning på ett lands politiska befogenheter. Ingen regering gillar när en annan lägger näsan i blöt.

Hej vad det går!