Semesterparadigmskifte

På Aftonbladets debattsida tar Jonas Milton upp ännu en konsekvens av det paradigmskifte vi genomgår just nu – industrisemestern fyllde en funktion i det samhälle som var då, men idag är den varken relevant eller ekonomiskt rimlig längre. Vi lärare har inte mycket frihet när det gäller vår semester, vi får vackert rätta oss efter fastslagna terminstider ännu så länge, men är det verkligen rimligt att resten av samhället också plötsligt stänger eller går ner på kvartsfart? Milton skriver:

Det var en tid då resten av världen fick anpassa sig efter svenska semesterlagar. Ordet industrisemester ger också en tydlig fingervisning om att Sverige för några decennier sedan verkligen var ett industriland. Sverige var bilar, kullager och stål […] Förr kunde svenska industriföretag se till att man hade ett ordentligt lager att sälja av under sommaren. Man bunkrade helt enkelt varor för att kunna stänga igen under juli månad. I dag är det just-in-time som gäller. Då kostar det att stänga fabriken.

Men den största förändringen i det svenska samhället är inte förändringarna inom industrin, även om de i sig är stora och har betydelse. Den största förändringen är övergången från industrisamhället till det samhälle vi lever i nu. Vilket samhälle det är återstår ännu att se, kanske har Milton rätt när han utropar tjänstesamhället:

Att Sverige är ett tjänstesamhälle börjar nog sjunka in hos de flesta. Men alldeles för långsamt. Åtta av tio svenskar jobbar med någon form av tjänsteproduktion.

Åtta av tio.

Det är tjänstesektorn som växer. Andra branscher krymper. Men det som många kanske inte tänker på är att även industrin numera består av en allt större andel tjänster. En produkt, som en bil och en mobiltelefon, har ett tekniskt innehåll som är ganska likt från en leverantör till en annan. Det som skiljer ut produkterna och gör att den ena säljer bättre än den andra är i många fall de tjänster som läggs in i produkten. Det kan till exempel vara försäkringar, finansieringslösningar, service eller intressant programvara.

Värdet på en produkt kan ju också avgöras av det varumärkesarbete som ett företag lagt ner. Eller av företagets kundbemötande. Allt detta handlar om tjänster. Och det typiska för tjänster är att de produceras och konsumeras i samma ögonblick, att de inte går att lägga på någon lagerhylla.

Det är dags för den omorganisation av arbetslivet som bland annat innebär att vi stoppar in industrisemestern på Skansen. Vi måste våga släppa taget om dörrkarmen och gå in i det nya, ta det i besittning och göra oss hemmastadda. Det blir bra det också. Inte likadant, men bra. Vem vet, kanske blir det rent av bättre?