Semestertjänst

Från och med nästa läsår har jag äntligen semestertjänst!

Det gläder mig på så många nivåer. Det vet ni kanske redan, jag har bloggat om detta flera gånger de senaste åren. Det gläder mig att min fulla arbetstid plötsligt blir synlig, det känns mer respektfullt. Det gläder mig att jag slipper ta ut det som av många kallas ”komptid”, sommarlov, vid en tidpunkt anpassad efter romantiska föresällningar om bondesamhället. Det känns rimligare. Och så, den för mig absolut viktigaste nivån:

Med semestertjänst finns tid och utrymme för långsiktig samplanering!

Hurra!

ps: Till er som värnar sommarlov även för lärare: jag missunnar er inte en enda minut, jag har inte för avsikt att underminera er, och nej, kära ni, jag är inte illojal.

Läraravtalet

Läraravtalet har slutits – lärarna får behålla sin 45 timmars arbetsvecka, och får precis som läkare och kommunaltjänstemän generösa 3,5 % lönepåslag under den kommande tvåårsperiod. Eftersom läkare och kommunaltjänstemän generellt utgår från högre löner än generella lärare innebär det visserligen att de får mer pengar i lönepåslag, men procentsatsen är densamma. Men den stora striden denna gång har inte gällt pengarna, utan arbetstiden:

Lärarna jobbar i dag 45 timmar i veckan under terminerna men får i gengäld längre ledighet under loven — så kallade ferietjänster. Arbetsgivarna ville ha en annan modell, ett krav som facken vägrat gå med på.