Morricas #julkalender lucka 20

I dag är det skolavslutning på Hvilan. Dagens inleds med att kulturgruppers utställningar och presentationer över hela skolan, vi vandrar runt, tittar, berättar, kommenterar och frågar. Sedan samlas vi i Gröna Salen, musikgruppen uppträder, rektor och musiklärare uppträder, rektor håller tal och sedan börjar hela det långa lovet, och först nästa år träffas vi igen i klassrummen.

Vad ska vi ha alla gamla kyrkor till?

Det finns en väldig massa kyrkor runt om i landet, många av dem gamla, många av dem mycket vackra. Många har haft stor historisk betydelse i bygden, inte bara som samlingsplats och religiöst fokus, utan rent politiskt. Många innehåller dessutom helt unik allmogekonst. Om vi vill ha kvar detta kulturhistoriska arv behöver vi se till att det underhålls. Med stadigt fallande antal betalande medlemmar i församlingarna runt om i landet är underhållet ett stort problem. I SvD skriver fd domprosten i Skara H B Hammar, och DN citerar:

”I detta läge finns bara en lösning för att klara ekonomin”, skriver han.”Stäng ett antal kyrkor, lägg dem i malpåse. Allra helst: Spräng dem”.

Ytterligare ett alternativ skulle, enligt artikelförfattaren, vara utförsäljning. Låta privatpersoner köpa byggnaderna och göra dem till bostäder, kaféer eller pizzerior.

I debatten om skolavslutning i kyrkor lyfts ofta bristen på samlingslokaler av tillräcklig storlek fram som ett argument. Om nu församlingarna har för stora och kostbara lokaler, och kommunerna för små och ynkliga, funderar jag på om inte en lösning vore att kommunerna helt enkelt tar över byggnaderna. Församlingarna kan, precis som andra föreningar, få hyra in sig med sin verksamhet när de så önskar, de kyrkoantikvariska bidragen består i samma form och storlek som idag, men betalas till kommunerna istället för till församlingarna. Vi behåller det kulturhistoriska arvet, kommunerna får sina samlingslokaler, församlingarna har kvar sina gudstjänslokaler och finansieringen delas av fler.

Vore det en idé?