Hemmabarn på efterkälken

I den amerikanska rapporten konstaterar man att barn som gått ett år i förskola ligger mellan fyra månader och upp till ett år längre fram i matematik, språk och läs- och skrivkunnighet än vad de skulle ha gjort om de inte haft tillgång till lärande i förskolan. Det här gäller alla barn, men framförallt barn till låginkomsttagare.

Det händer inte sällan att hemmaföräldrar (ofta hemmamammor men då och då hemmapappor) stolt talar om hur de väljer bort dubbla inkomster för barnens skull. Men rapporten svt rapporterar om visar att det kan vara så att de i själva verket gör sina barn en otjänst när de väljer bort förskolan och de erfarenheter och kunskaper barnen får där:

Det finns många studier på att ett samhälle tjänar på barns lärande i förskolan. Barnen lär sig kommunikation och samspel. De lär sig förstå begrepp och kan sätta ord på det de gör, säger Ingrid Pramling Samuelsson, professor vid institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande vid Göteborgs universitet

Så kära, omtänksamma, välmenande hemmaföräldrar, låt era barn gå i förskola, ge dem möjligheten att ta del av den pedagogiska verksamheten och det försprång och den styrka och frihet den ger ert barn. Ni kommer inte ångra er.