Statistik och grammatik

Daniel Kahnemans Thinking, Fast and Slow påminner mig om att trots att såväl grammatik som statistik ofta ses som lika abstrakta fenomen så hanterar vi dem väldigt olika. Ty medan människor generellt sett är intuitivt goda grammatiker, är vi lika generellt sett svaga, för att inte säga rent av urusla, intuitiva statistiker.

Vi ser det titt som tätt i allmänna debatter, inte minst i skoldebatten, där generaliseringar utifrån enskilda individers begränsade erfarenheter används som såväl exempel som argument, och ofta rent av ges större tyngd än forskning (som i sin tur, det ska vi inte förneka, ibland bygger på väl tunt statistiskt underlag)

Trots detta läggs ofta stor vikt och mycket tid i skolan på just grammatikundervisning, trots att det är ett av de områden där vi faktiskt kommer väldigt långt genom att lita på vår intuition, medan statistik, så betydelsefullt i matematik, naturvetenskap, samhällsvetenskap etc, och inte minst för att utveckla vårt kritiska tänkande, avhandlas på ett fåtal lektioner och ibland rent av reduceras till att tolka och rita enkla diagram, nästan helt utan inslag av reflektion och diskussion, annat än trötta försök till putslustigheter som ‘lögn, förbannad lögn och statistik’.

Hur kan det komma sig? Och viktigare – vad gör vi åt saken?

80%

På väg hem så jag på någon av gratistidningarnas löpsedel att 80 % av de tillfrågade kvinnorna vågar gå ut om kvällen.

Så bra! Visst hade 100 % varit ännu bättre, men 80 är en bra början.

.

Matte, magi, spänning och sannolikhet

Wow!

Jag har verkligen varit bombastiskt agiterande den senaste tiden här på bloggen. Att ni härdar ut och fortsätter läsa är beundransvärt!

Som en liten symbol för min tacksamhet och uppskattning, kära läsare, vill jag visa er matematikern och magikern Arthur Benjamins TED-talk: