om Stavrosgate – förtydligande av Morricas ståndpunkt

Jag var lite otydlig i mitt senaste inlägg, så jag gör ett nytt försök. För två år sedan var ungefär samma diskussion på tapeten, och jag sa då bland annat:

Det framhålls att en lärare som är bekännande kristen kan hamna i en konstig situation om h*n tvingas undervisa om evolutionsteorin, även om h*n skulle anse ID lika trovärdig, hur fel det är att kristnas skattepengar skall gå till ‘ateistiska’ skolor och funderas med rynkade pannor över hur lärare skall förhålla sig vid direkta frågor om sin tro.

Jag är också bekymrad, och fundersam. Vart tog lärarprofessionalismen vägen? Insikten om den enorma makt man besitter som lärare, betygsättare, bedömare, måste gå hand i hand med en insikt om att man just därför måste hålla en professionell distans.

Är Louca församlingsäldste inom Jehovas Vittnen? Fullt möjligt. Kanske är det där han finslipat förmågan att fånga en grupp när han talar till dem? Tror han på evolutionsteorin? Jag vet inte, och uppriktigt talat, jag struntar i vilket.

Om Stavrosgate

Jag uttalade mig om saken redan för ett par år sedan, så jag hänvisar helt enkelt till det inlägget.

.