#Sy12 om lärandets innehåll

image

Professor Leung talar om det här med innehållet i lärandet, och innehållet i lärarrollen.

Kolla taket i Aula Magna! Visst är det läckert?

Höstkalendarium

Som jag sa häromdagen, nu börjar vi planera hösten. Den 4-5 oktober kommer jag att åka till Stockholm för symposium på temat Lärarrollen i svenska som andraspråk:

 Årets symposium har temat ”Lärarrollen i svenska som andraspråk”, där lärarens betydelse för språkutvecklingen kommer att stå i fokus, liksom språkets roll i kunskapsutvecklingen inom ämnesundervisningen. Hur den nya läroplanen och de nya kursplanerna kan implementeras kommer också att behandlas med tanke på hur språk- och kunskapsutveckling kan integreras i skolans undervisning.

Visst låter det intressant och spännande? Jag ser fram mot seminarier och föreläsningar, såklart, och jag vore inte jag om jag inte särskilt såg fram mot att få träffa massor av människor. Alldeles särskilt ser jag fram mot att få glädjen att träffa Anna Kaya!

Whoopdidoo!