Valår

Det har varit val i Storbritannien. Det gick sådär.  Om jag sagt till er för fem år sedan att år 2010 skulle myndiga medborgare i en europeisk demokrati förvägras att lämna sin röst i allmänt val, och ansvariga skulle försöka bortförklara det oerhörda med att det var studenters fel tror jag ni hade skrattat ut mig. Det kan vi ju tänka på nästa gång vi säger oss att något aldrig kommer att hända.

Det är valår i Sverige också i år.