Filosofiska rummet

Jag laddar ner program efter program och lyssnar på vägen till och från jobbet. Skånetrafikens ständiga förseningar ger mig tid att höra ett helt program innan jag är framme på jobbet, och det får mina tankar att röra sig i nya banor. Jag har fått anledning att fråga om strängteorin (den var intressant, om än inte helt lätt att fånga) och fundera och titta mycket på hur vi interagerar med varandra.

Oerhört spännande!