Gästbloggat hos Re:flex

Jag har gästbloggat hos Re:flexbloggen. Jag pratar om studiemiljö, om runda bord, om ekar och om fönster. Och lite annat.

dessutom

förstår jag inte hur det kan finnas en självmotsättning mellan ett hyggligt umgängesklimat i klassrummet och kunskapsinhämtande. De tycks i min sinnevärld gå hand i hand, men av det jag uppfattar av debatten kring ämnet (jag har inte riktigt tid att lyssna så noga just nu så jag hör törhända fel) tycks man som lärare vara nödd och tvungen att satsa på det ena, och således välja bort det andra.

Hur blev det så?

Elitklasser

Jo, jag vet, det har sagts något om ämnet igen, men eftersom jag inte har tid att sätta mig in i vad riktigt just nu så får det vänta. Jag återkommer till ämnet i eftermiddag.

Just nu funderar jag mer över hur arkitekter tänker när de ritar skolor och klassrum. Jag tror inte alltid de tänker på samma sätt som en lärare eller skolforskare skulle tänka.

Studieteknik

Konsten att fokusera när man studerar är att veta hur man själv gör.

Det låter som en självklarhet men det är viktigt – särskilt när man utsatts för en välmenande omgivnings visdom om både hur arbetet bör läggas upp och hur arbetsplatsen bör organiseras, var den bör ligga, hur man bör sitta, belysning, temperatur, ljud omkring en…. Nej, missförstå mig inte, dessa råd är viktiga, både att man ger och att man lyssnar till och provar. Men när man provat är det ännu viktigare att man tar ställning själv. Hur kändes det? Gick det att arbeta? Var detta en lämplig metod för just mig? Om man finner att man lagt mer energi på hur man arbetat än på själva arbetet bör man prova en annan modell.

Somliga jobbar bäst på biblioteket, där det är tyst och lugnt och få intryck distraherar. Andra jobbar bättre på järnvägsstationen eller ett café, där det ständigt går människor fram och tillbaka, men man ändå får sitta ifred. Ytterligare andra har helt andra preferenser, både vad gäller miljö och omgivning.

För mig gör det i princip detsamma var jag sitter, bara jag har en dator att arbeta med, en stabil uppkoppling och stora sjok av tid. Däremot är ljud avgörande. Det är oerhört viktigt för mig att jag inte blir störd av någon som vill prata om något. Avklippta tankekedjor tar lång tid att foga samma igen, och blir aldrig lika smidiga som innan de klipptes av. För att så långt det är möjligt förebygga detta brukar jag använda musik som en skyddande skärm mellan mig och omvärlden.

Det är min metod. Den fungerar för somliga, men inte för alla.

Studiehjälpmedel: