Hård mot de hårda

Fantomen, sägs det, är hård mot de hårda. Det funkar nog bra i hans tvådimensionella värld, men här i den tredimensionella ser det lite annorlunda ut.

Jag har funnit, åtminstone i den värld där jag verkar, i skolan, att det oftare lönar sig att vara mjuk mot de hårda. Är man alltför hård blir det en kollision där gnistorna flyger, och även om det kan vara effektfullt och dramatiskt så är det inte så konstruktivt.

Men missförstå mig inte – när jag skriver mjuk är det aikido snarare än velour jag har i åtanke. Det kan ta lång tid, och kräva många försök, men det är värt varje ögonblick. Ty bakom den hårda masken finns en människa, och när den människan äntligen lägger undan sin hårda mask är det mer dramatisk och effektfullt än alla gnistregn i världen.

Dagens soundtrack