Den elfte

Vi har pratat en del om tid, arbetstid och förtroendetid och andra tidsaspekter spelar en stor roll i skoldebatten. Men tid är mycket mer än bara arbetstid.

I dag är det den 11/11-11, och klockan är när detta inlägg publiceras 11.11

Finns det något bättre sätt att högtidlighålla detta än genom att återse en av den elfte doktorns mest episka scener?

Jag tror inte det.

.