DN om skolan – 20 år senare

I en ny artikelserie i DN skriver Maciej Zaremba i den första artikeln om Tolvåkersskolan i Kävlinge:

Det är synd om niondeklassarna i Tolvåkerskolan. De lär få svårt att komma in på ett bra gymnasium. Men kanske har deras prövningar ett gott med sig. De kan hjälpa oss att förstå den svenska paradoxen: att kommuner som betraktar skolan som besparingspost visar en sådan entusiasm för alternativ kunskapssyn, ”elevaktiv pedagogik” och annat garanterat oauktoritärt.

Hur många Kävlinge finns det? Svårt att veta. Inte ens om Kävlinge hade vi fått höra om det inte vore för föräldrar till elever i klass 9 A. Som råkar vara relativt välbeställda, juridiskt kunniga, mediesmarta (femton helsidor i Sydsvenskan) samt för sin utkomst oberoende av den kommun de ställer vid skampålen. Men kanske ännu viktigare – som har något att jämföra med. En kom nyss hem från Japan, en annan från Italien ”för att mitt barn skall få en bra skola, kan du tänka!”. Hur många andra har redan vant sig? Eller fåtts att tro, att när en skola går åt skogen så är det för att barnen inte håller måttet?

Den kommunala skolan i Sverige är ohyggligt ojämlik, eleverna är utelämnade på nåd och onåd till lokala politikers godtycke. Den kommunala självbestämmanderätten hålls högt, och oftare ställs frågan ‘varför gör Björklund/Sabuni inget?’ än ‘varför låter våra lokala politiker detta fortgå?’.

Nu får vi en ny lagstiftning kring skolan, rektors befogenheter stärks och kommunpolitikernas direktinflytande över skolans arbetssätt minskar formellt. Men rent praktiskt har de fortfarande makten över pengarna, makten över resurserna och makten över anställningar och tillsättningar av tjänster. Det är ingen obetydlig makt de har där, låt oss hoppas att den uppmärksamhet Tolvåkersföräldrarnas agerande får visar andra föräldrar att det finns vägar att gå, vi kan närma oss den finska modellen där det, enligt Sydsvenskans artikel, trots att skolorna faktiskt är kommunala inte finns dåliga skolor:

– Inte har vi något speciellt recept, säger först Timo Lankinen, generaldirektör på Utbildningsstyrelsen som motsvarar svenska Skolverket.

Men sedan har han ett recept ändå. Det stavas lärare, och likhet. De bästa utbildningssystemen, säger han, ger lärare bra utbildning, fortbildning och låter dem koncentrera sig på sitt arbete – att undervisa.

Kommunala, men lika. Klarar svenska kommuner det? Det krävs en rejäl höjning av ”golvet” för att vi inom ett par år sanningsenligt ska kunna säga samma sak som våra grannar i öster:

– Våra lärare är speciellt bra utbildade, och våra skolor är nästan samma slags. Det finns inte dåliga skolor

Uppdaterat: Expressens ledare talar för ett återförstatligande av svenskt skolväsende.