#skoljante och #skolchatt

Det är torsdag, första torsdagen år 2013 och precis som i fjol och året dessförinnan innebär detta #skolchatt.

Känner ni till Jante, det fiktiva samhället i Aksel Sandemoses roman En flykting korsar sitt spår baserat på det danska samhället Nykøbing Mors? I Jante spelar den sociala kontrollen stor roll, så stor att de regler som sällan sätts ord på men syns tydligt ändå faktiskt gjorts till lag:

  1. Du skall inte tro att du är något.

  2. Du skall inte tro att du är lika god som vi.

  3. Du skall inte tro att du är klokare än vi.

  4. Du skall inte inbilla dig att du är bättre än vi.

  5. Du skall inte tro att du vet mer än vi.

  6. Du skall inte tro att du är förmer än vi.

  7. Du skall inte tro att du duger till något.

  8. Du skall inte skratta åt oss.

  9. Du skall inte tro att någon bryr sig om dig.

  10. Du skall inte tro att du kan lära oss något.

Dessa lagar finns lite överallt omkring oss i samhället och i organisationer där människor både är beroende av varandra och i större eller mindre utsträckning konkurrerar med varandra. De tjänar till att bevara den välbekanta, trygga strukturen där man vet vad som gäller och vilken roll man själv har som den är, såväl den sociala som den teknologiska.

I en tid som den vi lever i just nu, där saker och ting förändras med dunder och brak, forskning, teknologik, politik, sekler, millenium, havsyta, klimat och allt möjligt, blir behovet av trygghet och stabilitet än tydligare, och många är villiga att gå långt för att bevara åtminstone en känsla av att man har kontroll över sin situation. Det här är sant i skolan såväl som på andra håll.

Webbstjärnan.se lyfter i en serie gästbloggsinlägg #skoljante, beskrivningar av hur jante-lagen manifesterar sig i skolor i dag, framförallt bland lärare men också bland annan skolpersonal. Om det pratar vi i kvällens #skolchatt. Hur ser det ut, och kan vi göra något åt saken eller är det bara att bita ihop och leva med?

#skolchatt om NP

Det är torsdag, mellandagar, rea, vardag och, som traditionen bjuder såhär dags i veckan, #skolchatt på Twitter klockan 20.00

I kväll pratar vi om hur man som lärare hanterar den tidskrävande hanteringen av dessa prov. De medför en peak i arbetsbelastningen, och den peaken kommer i den period som traditionellt redan är mättad med rättningar, examensarbeten, slutprov på kurser och aktiviteter utanför ordinarie schema.

Hur balanserar man detta som lärare, och hur lägger skolorna upp arbetet? Hjälps man åt, rättar man tillsammans, tar andra lärare som inte har nationella prov på sina bord över en del av arbetsuppgifterna för att jämna ut belastningen?

Eller upplever lärare att man står med hela bördan på sina egna axlar? Hur hanterar man det?

I kväll tar vi del av varandras erfarenheter på området, funderar över strategier och hur vi kan hjälpas åt för att göra situationen hanterlig för alla inblandade.

Välkomna!

mentorskap i #skolchatt

Det är torsdag igen, och som traditionen bjuder innebär det att alla som önskar möts i #skolchatt på Twitter om en timme, klockan 20.00

I kväll pratar vi om mentorskap i skolan, och hur vi kan utveckla det.

Dels det mentorskap som ibland ersätter, ibland kompletterar det mer traditionella klassföreståndarskapet. Ett slags fördjupad och utvecklad pedagogisk relation mellan elev och lärare, i många fall i syfte att stärka elevens lärandesituation.

Och dels det mentorskap som är tänkt att komma nyanställda och nyutbildade lärare till del. Handledning men framförallt stöd och bollplankande från en mer erfaren kollega, på ett mer organiserat och strukturerat sätt än det informella stöd man kanske får i vardagen.

Jag ser fram mot att få höra erfarenheter och tankar kring mentorskapets möjligheter.

Välkomna att hänga med.

#skolchatt

Svallvågorna från förra veckans #skolchatt om sociala media i skolan slår fortfarande mot cyberias stränder, i bloggar och i just sociala media fortsätter diskussionerna. Jag gläds extra mycket åt att se hur elevperspektivet börjar skymta fram och reflekteras över, jag har saknat det.

Det är torsdag igen, och denna vecka pratar vi om skolstress, från lärarperspektiv och från elevperspektiv, från skolledningsperspektiv och från alla andra perspektiv som kan komma upp. Skolstress kan se så olika ut, och det som upplevs som en vårbris för en känns som en naturkatastrof för en annan, det som är hur enkelt som helst för någon skapar ångest hos någon annan. Om vi hinner innan timmen är över kommer vi också att fundera tillsammans över vad vi kan göra för att i möjligaste mån undvika att stressa upp varandra.

20.00 torsdag kväll på Twitter. Vi ses!

.

#skolchatt i afton

Det är som nämnts tidigare torsdag. Det innebär många trevligheter, och bland dessa står #skolchatt fram som en lysande stjärna. Vi möts på Twitter på torsdagkvällar mellan klockan 20 och 21, helt enkelt, alla som vill vara med och diskutera kvällens skolfråga, pratar om den i en timme, får många nya synvinklar och perspektiv på saker och ting och lär oss en hel del på kuppen.

Aftonens ämne är lärare och skoldebatten. Det sägs ibland att lärare tar för lite plats i skoldebatten, ibland hävdas det att orsaken skulle vara att lärare inte bjuds in, ibland att lärare har för mycket jobb på arbetet och varken hinner eller orkar, ibland att lärare blivit så kvästa i den kommunala skolan att de helt enkelt förlorat sitt hopp.

Hur ligger det till med den saken? Välkommen att göra din stämma hörd på #skolchatt klockan 20.00

.