Now is the month of Maying

och som varje år är maj i princip fullbokad långt innan Valborgsmässoafton. Trots detta är fantastiska, underbara, upptagna människor villiga att ställa upp med kort varsel för att med sin tid, närvaro och klokskap göra Hvilans manifestationsdag den sextonde maj helt fantastisk.

Det gör mig helt lycklig, varm och lycklig i själen!

Välkomna att se, höra, uppleva, smaka, lukta, delta i och känna på allt det som kommer hända när Hvilan ägnar en dag åt temat Göra Skillnad.

Sextonde maj, hela eftermiddagen från tolv till fem.

På lördagen så

Att konsten får vara fri betyder inte att alla behöver uppskatta allt. Vi pratade lite om det häromdagen, inte sant? I går spelades en musikvideo in i Malmö på temat att upplåta sin stämma och opponera sig mot alla krafter som vill begränsa rätten att uttrycka sig – i ord, i bild, i musik, i berättelser, i form, med arraksbollar, you name it! Här skriver Rickard Söderberg själv om dagen.

En av de underbaraste aspekterna med dagar som dessa är hur fantastiska människor är villiga att släppa allt vad de har för händer och komma ut och vara med. Tillsammans med dessa tre vackra människor:

En vacker flock

och en del vänliga främlingars hjälp hittade jag fram till inspelningsplatsen. Det var inte helt enkelt, men det var värt det, tänk vilka fantastiska miljöer det finns i Malmö!