Lärande och användande av tredje person singular s i engelska

Diskussionen om vad en lärare behöver kunna och behärska för att vara en god lärare böljar, och jag tar med intresse och ibland rätt stora delar förvåning del av den. Själv hävdar jag, med en dåres envishet, att en lärare måste kunna sitt ämne, utifrån och in. För trots att det inte räcker enbart med ämneskunskaper har jag väldigt svårt att se hur det skulle kunna gå till, överhuvudtaget, utan dylika.

Låt oss ta engelska som exempel. Jag råkade nämligen höra någon som pustade över sina elevers bristande kunskaper i just det ämnet häromdagen, och skulle vilja vidareutveckla det mycket lilla jag hann säga i frågan då. Eleverna i fråga har inte läst engelska jättelänge, framgick av det som sas, och är ännu så länge rätt svaga i ämnet.

Jag vet, det är inte helt pc alla gånger att tala om svaga elever, men jag gillar det uttrycket. Den som är svag kan bli starkare genom att träna, och därför finns det en positiv klang i begreppet, för mig. Det innehåller utvecklingsmöjligheter.

Men jag avviker från ämnet. Eleverna i fråga var svaga, och läraren suckade över hur de inte kunde formulera en mening, inte böja ett verb och inte ens förstod det här med tredjepersonsingular-s. Där hann jag protestera att tredjepersonsingular-s minsann inte är så lätt, det är en rätt avancerad konstruktion, sen var jag tvungen att hoppa av och lämnade den klagande, förmodligen rätt förvånad över detta inhopp från förbiklivande människa, kvar på bussen.

Här följer min utveckling, om nu människan till äventyrs råkar läsa min blogg så ber jag om ursäkt att jag la mig i samtalet, jag blev lite för ivrig, och jag tackar också för att jag fick inspiration till detta inlägg! Det jag tänkte men aldrig hann säga var:

För att hantera konstruktionen i fråga behöver eleven många andra delar. H*n behöver t ex veta vad ett verb är, h*n behöver kunna hantera tempus och h*n behöver förstå begreppet grammatisk person. Inget av detta är självklart. Eleven behöver vidare känna till skillnaden på huvudverb och hjälpverb, behöver känna till den progressiva formen (-ing-formen) av verbet och kunna hantera den, samt ha en grundläggande förståelse för satslära. Där är fler aspekter, men vi nöjer oss med dessa för att illustrera att det är ett komplext tänkande som ska till för att fatta detta, och många pusselbitar som behövs för att ett mönster skall kunna skönjas.

För att kunna lära elev hantera den aktuella konstruktionen är det nödvändigt att läraren känner till detta. Inte bara såpass att läraren själv kan använda 3psing-s korrekt själv, utan så väl att läraren kan se vilka delar av det komplexa pusslet eleven har tillgång till, och vilka delar som saknas. Det är också viktigt att läraren känner till att det finns olika sätt att lära sig detta.

I engelska skiljer man på learning och teaching, inlärande och utlärande. I svenskan är det lite luddigare, till vardags slarvar vi omkring med begreppet lärande, och det är ibland lite oklart huruvida vi talar om input eller output. Trots att det är väldigt stor skillnad.

Jag förbryllas över den falang i den pedagogiska debatten som tycks hävda att fokus bör läggas på utlärandet, på hur man förmedlar kunskapen. Kanske har jag missförstått deras argument, det hoppas jag, men tills jag får klart för mig hur det egentligen ligger till, om jag missförstått dem, så förbryllas jag.

Det som intresserar och fascinerar mig är tvärtom inlärandet – jag är nämligen övertygad om att om jag förstår hur det går till att lära in saker och ting så har jag nyckeln till hur jag lär ut det. Metodik i all ära, men förstår jag inte mekanismen bakom inlärandet så blir metoden slag i luften.

Vad säger ni, är jag helt fel på’t?