Det här är sannolikt en varningssignal

Rubriken är slutklämmen i Sydsvenskans artikel om havsnivåer. Det är Michael Tjernström, professor i meteorologi vid Stockholms universitet, som säger det, och han syftar på det faktum att havsnivåerna stiger mer än vad IPCC räknat med.

Att havsnivåerna stigit 3,2 millimeter snarare än de 2 millimeter man räknat med kan tyckas lite, men föreställer er en bassäng med olympiska mått. Den är 50 meter lång, och 25 meter bred. Den kan t ex se ut såhär:

Arean av ytan är alltså 50*25 meter, vilket motsvarar 500*250 decimeter dvs 125 000 kvadratdecimeter.

Om vi vill höja nivån på vattenytan med 2 millimeter, vilket motsvarar 0.02 decimeter, behöver vi 0.02*250 000, dvs 5 000 kubikdecimeter vatten.

5 000 kubikdecimeter vatten är lika mycket som 5 000 liter vatten.

Dvs rätt mycket.

Om vi vill höja nivån på vattenytan med 3,2 millimeter, vilket motsvarar 0.032 decimeter, behöver vi 0.032*250 000, dvs 8 000 kubikdecimeter vatten.

8 000 kubikdecimeter vatten är lika mycket som 8 000 liter vatten.

Dvs det behövs 3 000 liter vatten till för att höja ytan i en pool dessa ytterligare 1.2 millimeter.

En pool är ingen särskilt imponerande vattensamling om vi jämför den med haven omkring oss. Den sammanlagda arean av havsytan sägs vara omkring 361 miljoner kvadratkilometer. Den lilla poolen i vårt exempel var 0, 00125 kvadratkilometer. Havsytan är alltså, grovt räknad, 288 800 000 000 gånger större än den lilla poolen. Havet består dessutom av saltvatten.

För att höja nivån 2 millimeter går det åt

288 800 000 000*5000 liter saltvatten, alltså 1 444 000 000 000 000 liter saltvatten.

För att höja nivån 3,2 millimeter går det åt

288 800 000 000*8000 liter saltvatten, alltså 2 310 400 000 000 000 liter saltvatten.

Jo, det är sannolikt en varningssignal.

Dagens visdomsord

Morrica delar med sig av erfarenheter hon gjort i livet:

Det är sommar nu. Drick tillräckligt ofta om dagarna, annars mår du snart miserabelt.

.

Undervattnet

I går nämnde jag betydelsen av att tänka på underjorden när man bygger sig en stad. Ju större staden är ju viktigare är underjorden, det ser vi gång efter annan. Klimatförändringarna börjar bli tydliga, DN berättar om en ännu opublicerad rapport från SMHI som bland annat berättar att

De trender som klimatforskarna pekat ut för framtiden är redan här. Häftiga skyfall och regnkaos blir allt vanligare i Sverige. Värst är det i Götaland

och bilderna av bilar som fastnat under viadukter, människor som vadar fram i mer än knädjupt vatten och en och annan kanot eller gummibåt som paddlas fram längs en väg är inte längre sensationella eller ens ovanliga. Översvämmade dagvattenbrunnar, översvämmade källare, och gräsmattor där änder glatt simmar omkring och dyker för att ta sig en munsbit kan vara en vink om att vi behöver tänka om när det gäller såväl dränering och avrinning som avlopp och färskvattentillförsel om vi ska kunna nojsa obekymrat i framtiden också.

.